Informácia o zmenách od 1.3.2016

1. Oddelenie Distribútora a Zvýhodneného zákazníka.

Od 1.3.2016 sa môžete zaregistrovať dvoma spôsobmi:

Zvýhodnený zákazník (ZZ): Má trvalú zľavu 20%.

Nakupuje len pre svoju potrebu, nepredáva, nebuduje štruktúru, nemá otvorený systém pripočítavania bodov, nevyužíva možnosti Marketingového plánu, netvorí zisk. Je zákazníkom, nie spolupracovníkom Spoločnosti, nepotvrdzuje Pravidlá spolupráce.

Ako sa stať Zvýhodneným zákazníkom:  vyplniť registračný formulár v časti Zvýhodnený zákazník (viď formulár),  uhradiť Vstupnú sadu v hodnote 5 € spolu s aspoň jedným produktom. Po úhrade získate zákaznícke číslo ID, kartu, Vstupnú sadu informácii – Katalóg, Podmienky zásielkového predaja, informačný MP. Pri prvom nákupe je poštovné zdarma.

Sponzor – získa komisie z rozdielu cien, ZZ je trvalo v jeho skupine rozvoja, tzn. nákupy ZZ sú trvalo v GVU sponzora, z nákupov Zvýhodneného zákazníka nezíska Sponzorský bonus.

ZZ sa môže kedykoľvek preregistrovať na Distribútora – vyplnením časti registračného formulára a nákupom produktov v hodnote min. 100 bodov (nie transferom), ID číslo sa nemení.

 

Distribútor:  fyzická alebo právnická osoba, schopná samostatných právnych úkonov, registrovaná s cieľom využívať možnosti Marketingového plánu – zvyšovanie zliav, budovanie štruktúry, tvorba príjmov a iných výhod plynúcich zo spolupráce so spoločnosťou.

Ako sa stať Distribútorom: vyplniť registračný formulár v časti Distribútor (viď formulár), svojim podpisom akceptovať Pravidlá spolupráce a súčasne jednorazovo nakúpiť produkty v hodnote min. 100 bodov (alebo niektorý zvýhodnený vstupný nákup). Po úhrade získa Distribútor zákaznícke číslo ID, kartu, Štartovaciu sadu – Katalóg, Marketingový plán, Podmienky zásielkového predaja a ďalšie informácie + cestovnú sadu krémov. Pri prvom nákupe je poštovné zdarma.

Sponzor – z prvého nákupu získa 10% Sponzorský bonus zo všetkých ďalších 7% + komisie z rozdielu cien. Možnosti využitia ponúk a programov sú v MP.

 

2. Podmienky spolupráce, ktoré boli dosiaľ publikované ako súčasť Marketingového plánu a jeho doplnení, sú od 1. 3. 2016 oddelené ako súčasť registrácie, aby sa s nimi mohol Distribútor oboznámiť pred podpisom registračného formulára.

Podmienky spolupráce v plnom znení (viď príloha), sú platné pre všetky registrované osoby.

Registrovaní do 1.3.2016 sa automaticky stávajú Distribútorom. Pokiaľ nesúhlasíte so znením Podmienok spolupráce, môžete zrušiť svoju registráciu písomne a poslať na adresu Spoločnosti. Pokiaľ po dátume 1.3.2016 pokračujete v spolupráci, tzn. nakupujete, ste Sponzorom v nových registráciách a pod., znamená to, že súhlasíte s Podmienkami spolupráce, čo nie je potrebné oznamovať Spoločnosti.

 

 

Prílohy:

  • Registračný formulár Zvýhodnený zákazník/Distribútor (platný od 1.3.2016)
  • Pravidlá spolupráce (platné od 1.3.2016).

 

Stiahnite dokument Pravidlá spolupráce od 1.3.2016:pdf_ico

 

Stiahnite Registračný formulár od 1.3.2016:pdf_ico