Informacja od Prezydenta Firmy „Dr.Nona Int.” Ltd. Pana Moshe Shneersona odnośnie  anulowania umów z dystrybutorami, którzy nie stosowali się do etycznych zasad obowiązujących w firmie i praktykowali niedozwoloną sprzedaż produktów „Dr.Nona” dumpingując ich ceny.

Tłumaczenie postanowień: N 2016/3107 z dnia 31.07.2016 oraz  N 2016/0308 z dnia 03.08.2016:

„W związku z naruszeniem warunków „Umowy o współpracy”, dotyczących reklamy i promocji oraz obowiązku sprzedaży produktów firmy w cenie rekomendowanej w każdym konkretnym kraju postanawiam: anulować „Umowę o współpracy” z dystrybutorem Hirnaja Tatiana  I.D.930031. Postanowienie wchodzi w życie od 01.08.2016r. Firma pozostawia sobie prawo zwrócić się do odpowiednich instancji w celu wyegzekwowania odszkodowania za poniesione straty przez wyżej wymienionego dystrybutora”. Prezydent Firmy M.Shneerson

„W związku z naruszeniem warunków „Umowy o współpracy”, dotyczących reklamy i promocji oraz obowiązku sprzedaży produktów firmy w cenie rekomendowanej w każdym konkretnym kraju postanawiam: anulować „Umowę o współpracy” z dystrybutorami: Syknenko Oksana ID 998899 oraz Wernigorowa Jekateryna ID 655179. Postanowienie wchodzi w życie od 04.08.2016r. Firma pozostawia sobie prawo zwrócić się do odpowiednich instancji w celu wyegzekwowania odszkodowania za poniesione straty przez wyżej wymienionych dystrybutorów”. Prezydent Firmy M.Shneerson
Infonews_957