Dodatkowa nominacja dla Dystrybutorów- Urlop na koszt firmy 2016

W nominacji mogą brać udział wszyscy Dystrybutorzy w dowolnym statusie, którzy w okresie od 1.06.2015 do 30.11.2015 zgromadzą na swoim koncie minimum 24000 pkt. GVU (bez ścieśnienia) i jednocześnie w każdym miesiącu w danym okresie będą posiadać 100pkt. PVU.