Informace o změnách k 1. 3. 2016

  • Oddělení Distributora a Zvýhodněného zákazníka

Od 1.3.2016 je možné se registrovat dvěma způsoby:

  1. Zvýhodněný zákazník (ZZ):

Zvýhodněný zákazník má trvalou slevu 20%.

Nakupuje jen pro svou potřebu, neprodává produkty dále, nebuduje strukturu, nemá otevřený systém načítání bodů, nevyužívá možností Marketingového plánu, nevyužívá možnosti provizí. Je zákazníkem, nikoli spolupracovníkem Společnosti a tudíž nemusí potvrdit Pravidla spolupráce.

Jak se stát ZZ:  Vyplnit registrační formulář v části Zvýhodněný zákazník, uhradit vstupní poplatek ve výši 150,- Kč a zakoupit alespoň jeden libovolný produkt Dr. Nona. Poté ZZ obdrží identifikační číslo (ID), vstupní sadu informací – katalog, zásady objednávek, aj. Při prvním nákupu je poštovné zdarma.

Sponzor ZZ:  Sponzor obdrží komise z rozdílu cen, ZZ je trvale v jeho skupině rozvoje tj. nákupy ZZ jsou trvale v GVU Sponzora. Z nákupů ZZ není Sponzorský bonus.

ZZ se kdykoliv může přeregistrovat na Distributora – vyplněním příslušné části registračního formuláře a jednorázovým nákupem v hodnotě min. 100 bodů (nelze transferem). Jeho ID se nemění.

  1. Distributor (D): fyzická nebo právnická osoba, schopná samostatných právních úkonů, registrovaná s cílem využití možností Marketingového plánu – zvyšování slev, budování struktury, tvoření příjmů a jiných výhod, plynoucích ze spolupráce se Společností.

Jak se stát Distributorem: Vyplnit registrační formulář v části Distributor, svým podpisem potvrdit Pravidla spolupráce a současně provést jednorázový osobní nákup v min. hodnotě 100 bodů (ev. některý ze zvýhodněných nákupů). Poté Distributor obdrží zákaznické číslo ID, vstupní sadu informací – Katalog, Marketingový plán, aj. + cestovní sadu produktů. Při prvním nákupu je poštovné zdarma.

Sponzor D:  Sponzor obdrží z prvního nákupu D 10% Sponzorský bonus a ze všech dalších 7% + komise z rozdílu cen.  Možnosti využití nabídek a programů jsou uvedeny v MP.

 

  • Pravidla spolupráce, která dosud byla publikována jako součást Marketingového plánu a jeho dílčích doplnění, jsou počínaje 1. 3. 2016 uváděna odděleně, jako součást registrace, aby se s nimi mohl Distributor seznámit před podpisem registračního formuláře.

Klienti, zaregistrovaní do 1.3.2016 se automaticky stávají Distributorem. Pokud nesouhlasíte se zněním Pravidel spolupráce, můžete kdykoli zrušit svou registraci písemnou formou na adresu Společnosti. Pokud po 1.3.2016 dále pokračujete ve spolupráci, tj. provádíte nákupy, jste Sponzorem v nových registracích, apod., znamená to, že automaticky dáváte souhlas s  Pravidly spolupráce a není třeba nic oznamovat.

(Přílohy:  Přihláška Zvýhodněného zákazníka/Distributora  -platná od 1.3.2016 a  Pravidla spolupráce  -platná     od 1.3.2016)

Prílohy:

  • Registrace Zvýhodněného zákazníka/Distributora  (platná od 1.3.2016)
  • Pravidla spolupráce (platné od 1.3.2016).

Stáhněte si Pravidla spolupráce platná od 1.3.2016:pdf_ico

Stáhněte si Registrační formulář platný od 1.3.2016:pdf_ico