Registrační formulář

 (V případě problémů nebo dotazů, kontaktujte Nás nebo Vašeho Sponzora.)

Osobní údaje (nebo Zástupce firmy)

Jméno
Příjmení
Datum narození dd/mm/rrrr
Adresa
PSČ a město
Stát

Firma

Název
Zástupce
IČ, DIČ
Adresa firmy
PSČ a město firmy
Stát firmy

Kontakt

Telefon/Fax
Mobilní telefon
E-mail

Registrující osoba (dále Sponzor)

(Pokud svého sponzora nemáte, nevyplňujte toto pole. Sponzor Vám bude automaticky přidělen.)

Jméno Sponzora
Příjmení Sponzora
Číslo ID

Podmínky

Po provedení registrace Zvýhodněného zákazníka/Distributora Vám bude přiděleno Identifikační číslo, které Vám umožní nakupovat se slevou.
Členskou kartu s vlastním Identifikačním číslem je možné si vyzvednout osobně v kanceláři Společnosti nebo prostřednictvím zásilkové služby.

Registrace může být kdykoli zrušena, a to písemným oznámením, doručeným do kanceláře Společnosti.
Osobní údaje, uvedené při registraci slouží výhradně k zajištění obsluhy klienta a budou zpracovány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů v platném znění.

REGISTRACE – ZVÝHODNĚNÝ ZÁKAZNÍK

Zvýhodněný zákazník má právo:
- nakupovat produkty „Dr. Nona“ pro svou vlastní potřebu se slevou 20% ve všech zemích, kde má Firma zastoupení,
- účastnit se školících a společenských akcí, pořádaných Společností nebo jeho Sponzorskou linií – v souladu s konkrétními podmínkami jednotlivé akce,
- kdykoli se stát distributorem, v souladu s platnými Pravidly spolupráce.

Zvýhodněný zákazník nemá právo:
- realizovat prodej produktů „Dr. Nona“,
- používat logo firmy „Dr. Nona“,
- tvořit si vlastní strukturu Zákazníků a Distributorů.

V případě porušení podmínek může Společnost registraci kdykoliv zrušit.
Registrace nabývá platnosti až po uhrazení poplatku, společně se zakoupením jakéhokoli produktu z Katalogu produkce „Dr. Nona“ v souladu s platným
ceníkem. Svým podpisem potvrzuji, že jsem obeznámen/a s podmínkami registrace ve Společnosti, souhlasím s nimi a dobrovolně se stávám
Zvýhodněným Zákazníkem:

REGISTRACE – DISTRIBUTOR

Registrace je úplná akceptováním Pravidel spolupráce a zakoupením produktů za min. 100 bodů z Katalogu produktů „Dr. Nona“ v souladu s platným
ceníkem.

Prohlašuji, že tyto údaje jsou pravdivé a že jsem si vědom/a všech právních důsledků a finanční odpovědnosti za vyplnění nepravdivých údajů o své
osobě nebo firmě. Svým podpisem potvrzuji, že jsem obeznámen/a s podmínkami Pravidel spolupráce se Společností, souhlasím s nimi a dobrovolně se
stávám jejím Distributorem: